preheader-website
header-website1

Gestructureerde patiënteneducatie zorgt voor een betere kennis rond anafylaxie en betere vaardigheden in noodgevallen

Gestructureerde educatieprogramma’s hebben hun meerwaarde bij anafylaxie doordat patiënten meer vertrouwd worden met de verschillende aspecten van de ziekte, zodat ze anafylactische aanvallen kunnen vermijden of als ze optreden, beter kunnen behandelen.

Anafylaxie is een ernstige allergische reactie met een erg snel verloop die mogelijk fataal kan zijn. Zo is het mediane tijdsinterval voor een fatale anafylactische shock 5 tot 30 minuten. Dit ultrasnelle ziekteverloop onderstreept de noodzaak van zelfbehandeling met adrenaline, met een antihistaminicum en/of corticosteroïden. Patiënten en verzorgenden missen echter regelmatig de nodige vaardigheden om om te gaan met anafylaxie. In de gepresenteerde studie ging men na in hoeverre een gestructureerd patiënteneducatieprogramma, patiënten met anafylaxie en verzorgenden van kinderen met de aandoening kan helpen om beter om te gaan met de ziekte.

In de multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie werden in totaal 130 personen met anafylaxie (67 patiënten met anafylaxie en 63 verzorgenden van kinderen met anafylaxie) gerandomiseerd tussen een controlegroep of interventie met een educatieprogramma. Personen in de interventiegroep kregen twee sessies van 3 uur opleiding terwijl de controlegroep enkel de standaard autoinjector-training kreeg. De kennis omtrent anafylaxie en de vaardigheden nodig bij een anafylactisch noodgeval werden bij aanvang van de studie en na drie maanden geëvalueerd binnen een gevalideerde anafylaxie-trainingssituatie.

In vergelijking met de controles, hadden personen in de interventiegroep na drie maanden een significant grotere toename in kennis (12,7 naar 16,5 versus 13,1 naar 13,9; p < 0,001). Daarnaast waren de praktische vaardigheden nodig in geval van een anafylactische aanval significant groter in de groep met patiënteneducatie (11,2 naar 20,0 versus 10,9 naar 12,3; p < 0,001). Verder bleek ook dat de educatie resulteerde in een verminderde angst bij patiënten en verzorgenden (7,0 naar 5,5 versus 6,9 naar 6,4; p < 0.02). Wat betreft depressiescore zag men geen verschil tussen beide studie-armen. Samengevat onderstreept deze studie het belang van patiënteneducatie in de omgang met anafylaxie.

Referentie

K. Brockow, S. Schallmayer, K. Beyer et al. Effects of a structured educational intervention on knowledge and emergency management in patients with anaphylaxis. Presented at EAACI-WAO 2013, abstract 2037.

Spreker Knut Brockow

brockow

Knut Brockow, MD, PhD,
Technische Universität München, Department of Dermatology und Allergology Biederstein, Munich, Germany

 

Zie: Keyslides

Back to Top